Ελληνικη Βιομηχανια Επεξεργασιας & Τυποποιησης Κρεατος

Ποιότητα [span class="rt-title-tag"]Η ποιότητα της Freshmeat.[/span]

Για την κάλυψη των αναγκών των πελατών μας, αλλά και την ικανοποίηση τους για σταθερή και άψογη ποιότητα, η Fresh Meat φροντίζει να γίνονται αυστηροί έλεγχοι σε όλα τα στάδια, από την επιλογή των πρώτων Υλών μέχρι τη συσκευασία των προϊόντων της:

Η Fresh Meat εφαρμόζει το Σύστημα HACCP (Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας) σε όλα τα στάδια παραγωγής και διακίνησης.
Κατέχει τις προβλεπόμενες άδειες από τα υπουργεία Βιομηχανίας και Γεωργίας και φέρει κωδικό Ε.Ε. Α41. Και ΡΕ 153.

Η Ιχνηλασιμότητα, είναι ένα εργαλείο διαχείρισης κινδύνων, μια διαδικασία πιστοποίησης ιστορικού, τοποθεσίας ή εφαρμογής ενός υλικού, μέσω τεκμηριωμένων καταγραφών, όπου επιτρέπει στους διαχειριστές των επιχειρήσεων τροφίμων ή στις αρχές να αποσύρουν ή να ανακαλέσουν προϊόντα που έχουν χαρακτηρισθεί ως μη ασφαλές. Η Fresh Meat φροντίζει, μέσω του έμπειρου και εξειδικευμένου προσωπικού της, να εφαρμόζεται η διαδικασία αυτή σε όλα τα στάδια της παραγωγής.

Τέλος, υπό την μόνιμη επίβλεψη κτηνιάτρου και συνεχών επιθεωρήσεων από Κρατικούς φορείς,
εξασφαλίζουμε το υψηλό επίπεδο υγιεινής των προϊόντων μας.

check final

  

Ποιοτικός Έλεγχος:

Σε όλα τα στάδια - Στη διαλογή, στην επιλογή, στην επεξεργασία, στη συσκευασία.

Διαρκής Εξέλιξη:

Σύμφωνα με διεθνή πρότυπα, στις υποδομές, στις διαδικασίες & στην τεχνολογία. 

Συνεχής Εξειδίκευση:

Του επιστημονικού, διοικητικού και εργατικού δυναμικού, για βέλτιστο αποτέλεσμα.